Sørlandsplanter og litt om mosekartlegging i Agder

Sørlandsplanter og litt om mosekartlegging i Agder

En gruppe planter har hovedutbredelse langs Agderkysten. Disse
blir presentert i foredraget. Foredragsholderen vil også fortelle om
mosekartlegging i Agder de siste årene knyttet til rikere bergarter,
bl.a. urtidsmarmor.
Foredragsholder: Svein Olav B. Drangeid.

Onsdag 8.02, kl. 18:00:

Sted: Foreløpig uavklart.

Oppmøtested

Mer info kommer