Sopptur til Strand, 18. september

Fremmøte kl. 11.00 på P-plassen ved Bussterminalen på Solbakk i Strand.

Det vil bli parkering ved nordenden av Lerangsvatnet .

Turleder: Ove Førland tlf. 95 29 35 26