Sopptur søndag 8. september i Strand.

Sopptur søndag 8. september i Strand.

Fremmøte kl. 11.00 på P-plassen ved Bussterminalen på Solbakk i Strand.

Turleder: Ove Førland tlf. 95 29 35 26