Søndagstur til Sunnhordaland sammen med Sunnhordland Botaniske forening.

Fremmøte kl. 10.30 på P-plassen på Sokn eller kl. 12.00 i Aksdal.

Turledere: Asbjørn Erdal tlf. 91 11 31 88 og Alf Harry Øygarden tlf. 90 56 95 72