Søndagstur til Målandsdalen i Hjelmeland kommune.

Søndag 25. juni. Søndagstur til Målandsdalen i Hjelmeland kommune.

Fremmøte kl. 11.00 på Solbakkterminalen i Strand.

Turledere: Leiv Krumsvik tlf. 932 46 303 og Ove Førland tlf. 952 93 526