Søndagstur fra Brusand til Ogna i Hå kommune.

Søndag 21. mai Søndagstur fra Brusand til Ogna i Hå kommune.

Fremmøte kl. 11.00 ved P-plassen ved jernbanestasjonen på Brusand.

Turleder: Tor Leif Jonassen tlf. 915 39 726