Søndagstur 18. august til Svinesmarka.

Søndagstur 18. august til Svinesmarka.

Vi studerer mose/lav og sopp.

Fremmøte kl. 11.00 på P-plassen ved Bussterminalen på Solbakk i Strand.

Turleder: Ove Førland tlf. 95 29 35 26