Søndag 8. september sopptur

Som tidligere år overlater vi til turleder å plukke ut et godt område for årets sopptur. Ta kontakt med turleder hvis du vil vite hvor turen går for om mulig å korte ned kjørerlengden.

Granmatriske.

Oppmøtested

Parkeringen ved Lietorvet, Skien