Forsvarsåsen ved Sandsbakken naturreservat, Saasen/Brekke, Eikern.

Flott tur opp åsen, mye fint å se og nydelig utsikt over Eikern på toppen.

Kalkrik skog. Vi starter i naturreservatet.

Finner vi fuglerede, tro? Var det den vi så avblomstret i fjor?

http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000929

Foto: Jan Sørensen

 

 

Oppmøtested

Oppmøte: Parkeringsplassen ved infotavla i nordenden av Eikern. (rett sørøst for Sandsbakken naturreservat).