Søndag 22. august. Søndagstur til Brusand/Vaulen

Søndag 22. august. Søndagstur til Brusand/Vaulen

Fremmøte kl.11.00 på parkeringsplassen før bebyggelsen på Brusand der en turvei går ned til stranden.

Turleder: Svein Imsland tlf. 91 81 23 33