Søndag 20. juni Villblomstenes dag

Vi går på tursti på Hundvåg.

Fremmøte kl. 13.00 på parkeringsplassen i Lundsvågen på Hundvåg.

Turledere: Svein Imsland tlf. 91 81 23 33 og Kjell Notvik tlf. 47 52 38 15