Sommerekskursjon til Bessheim

Telemark Botaniske Forening arrangerer sommerekskursjon til Bessheim i uke 26.

For å være med på denne turen må du ha medlemskap eller være tilleggsmedlem i TBF.

For mer info viser vi til vår hjemmeside:

www.miclis.no/tbf

Lodnebergknapp er en av mange planter vi kan få se på Besstrond.