Sommerekskursjon med overnatting på Haukeliseter fjellstue.

Fra 14. – 19. juli

Dagsturer til botanisk interessante områder innenfor rimelig kjøreavstand fra Haukeliseter – ikke endelig bestemt.

Priser:

2 personer i dobbeltrom m/frokost kr 2 020,- pr døgn.

1 person i dobbeltrom m/frokost kr 1 570,- pr døgn.

Nistepakke kr 120,- per person.  Middag varierende priser.

Se egen innbydelse på TBFs hjemmeside: www.miclis.no/tbf

Noe rabatt for gyldige medlemmer i DNT.

Du må være medlem i TBF for å kunne delta på ekskursjonen.

Påmelding

Påmelding til Christian Kortner (tlf. 918 94 169) eller

Harald Stendalen (tlf. 954 22 617)  – senest 10.mai.

Snøsøte. Foto: Åse Halvorsen