Smalmarihandbonanza i Lillomarka

Myra rett vest for Sinober/Nydalshytta er en fantastisk smalmarihandmyr der det i 2023 var et par tusen blomstrende individer. Turen er todelt: dels å vise fram arten på denne flotte lokaliteten, og dels å gå en til sammen ca 2-2,5 kilometers tur til noen myrer mellom Nordre Langvann og Torkilstuhøgda for å få presisert noen tidligere enkeltprikker for arten. Altså både guidet sightseeing og ei arbeidsøkt for å kartlegge på relativt ukjent mark.
Oppmøte: Sinober sportsstue, der vi starter med å spise medbragt matpakke.
Adkomst: Dette er midt i Lillomarka, og siden det er like naturlig å komme dit fra flere sider, avtaler vi ikke noen tur til oppmøtestedet fra ett bestemt utgangspunkt. Hver enkelt velger selv. Forslag til adkomst:
– tog til Snippen eller Movatn, gå på sti derfra
– sykkelvei fra Nittedalssida via Granli og Svenskedalen til Sinober
– sykkelvei fra Movatn til Burås, gå på sti derfra
Retur: De som har parkert sykkel på Sinober, må selvsagt returnere dit. De som kom til fots, har relativt kort tur på sti til Snippen stasjon.
Vanskegrad: Selve turen: dels stier, dels labbing i myr (beregn egna fottøy!). Ikke spesielt ulendt, men en middels krevende tur i markaterreng. Beregn krefter også for turen fram til Sinober og returen derfra.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683)

Oppmøtested

Sinober sportsstue