Slåttekurs i Nordmarka

Norsk Botanisk Forening inviterer til slåttekurs på Svartorsætra og Blankvannsbråten i Nordmarka 2.-4. august 2019.

Alle som er interessert i kulturlandskap, bevaring av villblomster, insekter og kulturminner er hjertelig velkommen!

I løpet av helgen lærer du om artsrikdom i slåttemark og hvorfor artene er avhengig av hverandre. Kurset gir en innføring i slåttemarksøkologi, botanikk, pollinerende insekter, restaurering og skjøtsel.

Du vil lære deg teknikken i ljåslått, vedlikehold av redskap, et knippe nøkkelarter i enga, effekten av skjøtsel og om muligheter for praktisk arbeid på din egen tomt eller i ditt nærmiljø. Ingen forkunnskap eller erfaringer er nødvendig, men du bør være i god form. Vi er ute mesteparten av dagene uansett vær.

Du får prøve deg i praktisk slåttearbeid under kyndig veiledning av erfarne fagfolk, lære å slipe eller hamre ljåen, delta i blomstervandringer, høre om kulturlandskapshistorien til plassene i Nordmarka og hvordan du kan lage din egen blomstereng for insekter.

Vi bor på idylliske Studenterhytta i Nordmarka med kort vei til slåttemarkene på Svartorsætra og Blankvannsbråten. I samarbeid med grunneier, vertskapet, botanikere, slåtteeksperter og andre ressurspersoner er dette kurset rettet mot alle som ønsker å bidra til bevaring av en trua naturtype og et kjært landskapsbilde.

Priser:
Medlem Kr 1000,-
Studentmedlem Kr 200,-
Ikke medlem Kr 1500,-

Påmelding gjøres her

Oppmøtested

Studenterhytta