Slåttedugnad på Mikkelrud

Østlandsavdelingen inviterer til slåttedugnad!

Vi slår gras og hesjer høy som i gamle dager, på skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog.

Påmelding: til kristina.bjureke@nhm.uio.no om du kommer, dette fordi grunneierne stiller med rømmegrøt og vi må gi beskjed om hvor mange vi blir.

Om noen ikke har bil, eller om noen har bil med plass til en glad botaniker uten bil, kontakt Kristina før torsdag 8.august.

Vi stiller med ljåer, men ta gjerne med egen om du har!

Ta med gode venner til en god, gammeldags slåttedag!