Slåttedugnad på Langhus i Nordre Follo

Vi fortsetter den vellykkede slåttedugnaden fra august i fjor.

Mye av det gamle kulturlandskapet med blomsterrike slåtteenger er i ferd med å gro igjen. På ei eng litt nord for Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø som er truet på grunn av gjengroing. Denne planten skal vi forsøke å ta vare på ved å slå denne enga. Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, vi har også greinsakser til å fjerne kratt- og småbusker. Ta gjerne med egen greinsaks og rive, hvis du har! Husk arbeidshansker!

Det blir slåttegrøt etterpå i Langhus kirke til de som stiller opp!

Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon.                                                                                Parkering: parkeringsplass ved Langhus stasjon.

OBLIGATORISK PÅMELDING, fordi vi må vite hvor mye mat vi skal lage, og fordi vi er pålagt å registrere deltakere som følge av tiltak av myndighetene i forbindelse med koronaepidemien.

● VÆR PÅPASSELIG MED Å HOLDE AVSTAND TIL DE ANDRE DELTAGERNE
● VED SYKDOMSTEGN SÅ BLI HJEMME
● FØLG MED I ARRANGEMENTET PÅ NETTSIDE OG FACEBOOK DA DET KAN AVLYSES PÅ KORT VARSEL.

Dugnadsleder er Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, epost garev[at]online.no.
Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski OG Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Onsdag 19. august planlegger vi en ny slåttedugnad på samme område.

Oppmøtested

Rasteplassen ved Løvestien mellom Fosstjernet og Bensekulpen, ca. 3 minutter å gå fra Langhus stasjon.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.