Slåttedugnad på Langhus

På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå enga. Det blir slåttegrøt etter dugnaden til de som deltar.
PÅMELDING senest mandag 28. august kl. 12, så vi vet hvor mye grøt vi skal lage.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (976 82 909).
Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker!

Oppmøte: Langhus stasjon.

Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon

Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Nordre Follo, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.