Slåttedugnad på Langhus

På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå enga. Det blir slåttegrøt etter dugnaden til de som deltar.

Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker!

PÅMELDING, senest tirsdag 30. august kl. 21, så vi vet hvor mye grøt vi skal lage.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje (976 82 909).
.
Oppmøte: Langhus stasjon
Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon
Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Oppmøtested

Langhus stasjon