Slåttedag på Mikkelrud, Aurskog

Vi slår gras og hesjer høy som i gamle dager, på skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog, en av
Østlandets fineste enger. Grunneierne stiller med rømmegrøt.

Vi stiller med ljåer, men ta gjerne med om du har. Ta med gode venner til en god gammeldags
slåttedag!

Av hensyn til bespisning må vi vite hvor mange vi blir, påmelding innen torsdag 19. aug til
kristina.bjureke@nhm.uio.no, eller telefon til en av dugnadslederne.

Om noen ikke har bil, eller om noen har plass til en glad botaniker uten bil, opplys om det ved påmelding. OBS!
Husk gjeldende smittevernregler ved felleskjøring.