Skjøtsel på Vestre Flatskjær

Skjøtsel på Vestre Flatskjær med Oslofjorden Friluftsråd.
Merk at det er egen påmelding for lørdag og egen for søndag. Meld deg gjerne på begge dagene!
Forhåndspåmelding er viktig på grunn av båttransport til skjæret.

Oppmøtested

Foten i Onsøy, Fredrikstad kommune