Sjeldne planter på Stord

Nå er det tid for å starte opp med botanikkturer igjen!

Vår «tradisjonelle» fellestur sammen med Rogaland Botaniske Forening går i år til Stord. Her vil vi se på noen lokaliteter for sjeldne arter, som soleigro, trådbregne og storak.

Flere av lokalitetene vi oppsøker ligger ved ferskvann. Det er derfor lurt med støvler. Husk matpakke og kle deg etter været!

På grunn av koronabestemmelsene må vi ta opp deltakerliste med telefonnummer. Vi ber om at dette gjøres ved forhåndspåmelding til alf.harry@botaniskforening.no, eller til 90 56 95 72. Husk å holde den nødvendige meterens distanse på turen.

Turledere: Asbjørn Erdal og Alf Harry Øygarden (90 56 95 72), kjentmann Arne Vatten.

Oppmøtested

Oppmøte på parkeringsplassen nord for Digernestunnellen, Stord, kl. 1300.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.