Vårblomstring på Sandholmen, Indre Østfold

Sandholmen i Åsermarka naturreservat ligger som en halvøy i Glomma mellom Mørkfoss og Solbergfoss. Sandholmen er kjent for sin store forekomst av blåveis, som er et syn under blomstringen. Her vokser også moskusurt. Åsermarka skråner ned mot Glomma og i dette skyggefulle og fuktige området er det svært gammel granskog med mange forekomster av knerot.
Terreng: For det meste lett terreng, men ned til Sandholmen er det bratt.
Oppmøte og parkering: parkeringsplass Skansehytta, Lierveien
Offentlig transport: Det går ikke offentlig transport hit. Nærmeste jernbanestasjon er Askim.
Varighet: fra kl. 13 til ca. kl. 17
Turleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Trenger du skyss? Kontakt turleder