Villblomstenes dag. Tur nr. 1. Rundtur i Gramstadområdet  i Sandnes kommune.

Søndag 18. juni – Villblomstenes dag

Tur nr. 1. Rundtur i Gramstadområdet  i Sandnes kommune.

Fremmøte kl. 13.00 på Gramstad.

Turledere: Svein Imsland tlf. 918 12 333 og Kjell Notvik tlf. 475 23 815