Lav (og moser) i boreonemoral regnskog

Visste du at det finnes regnskog i Norge? Og visste du at denne regnskogen har et høy artsmangfold av lav (og mose)? I norsk regnskog finnes noen sjeldne lav og mosearter som ikke vokser andre steder.

Trykk her på torsdag, 15. april, kl 18.00 og bli med på digital foredrag der Geir Gaarder fra Norsk Lavforening forteller om norsk regnskog og presenterer de enkelte regnskogslavene.

Dette foredraget er en del av Botanikk-torsdagene. Hver torsdag i løpet av våren har du mulighet til å lære mer om karplanter, moser eller lav.

Foredraget tas opp og vil etter hvert bli tilgjengelig på nettsiden til Norsk Lavforening og på Youtube-kanalen til Norsk Botanisk Forening.

 

Oppmøtested

På selvvalgt komfortabelt sted med internettilgang. Trykk på lenken i teksten over eller bruk Zoom-rommets "Meeting ID": "947 4317 1079" eller nettadressen: https://www.zoom.us/j/94743171079