Ravinetur med Nils Skaarer

Ravinetur med Nils Skaarer.

Oppmøte ved Os skole i Rakkestad.

Etter ravineturen, kan man ved lav vannstand, bli med til Gapestadfossen for å se etter laven dvergskjold.

Påmelding til turleder Nils Skaarer på telefon 92010228 eller epostadresse nskaarer@online.no.

Oppmøtested

Os skole i Rakkestad