Presentasjon av gjerdeforglemmegei på Bogerudmyra

Gjerdeforglemmegei ble i 2023 oppdaget på sin antakelig første spontane (hjemlige) norske lokalitet ved Bogerudmyra/Østensjøvannet i Oslo. Foreløpig er det uvisst om arten “har tenkt” å bli bofast, men vi vil (om hellet er med oss) presentere arten. Generalprøven blir på Villblomstenes dag 16. juni, men for dem som ikke kan da (og f.eks. velger en annen VBD-tur), blir det en mulighet 19.06. Det er mye annet fint på lokaliteten også, f.eks. rødlistearten stautstarr.
Oppmøte: ved gangbrua i sørenden av Østensjøvannet, umiddelbart nord for Østensjøveiens bru.
Adkomst (og retur): Flere muligheter. En kan ta buss 70 fra Jernbanetorget til Abildsø skole, eller gå fra Bøler T-banestasjon, eller parkere på P-plassen ved Østensjøveien rett øst for sørenden av vannet. Eller komme fra drabantbyene rundt vannet til fots eller på sykkel.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683)
Vanskegrad: ekstremt lett tur, under 100 meter på flat turvei fra oppmøtestedet. Selve lokaliteten er fuglebeitepåvirka fukteng, men bare noen få meter fra turveien.