Granryddedugnad på Løkeneshalvøya

Også i år har vi dugnad for å fjerne ungplanter av edelgran som har spredt seg og truer sjeldne
planter i naturreservater og landskapsvernområder. Vi stiller med utstyr som greinsakser,
arbeidshansker, og hvis det blir noenlunde fint vær, blir det servering av mat nede ved stranda.

Oppmøte: Parkeringsplass ved Spiradammen.