Planters oppbygning og funksjon vs. Moser og Lav

Denne kvelden skal vi lære om grunnleggende ting innen biologien. Hva er sporer, og hva er frø? Hva er karplanter? Hva er festetråder og hva er røtter? Og, mange andre sentrale begrep vil Stefanie fortelle om. Hun er førsteamanuensis ved USN, fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Institutt for natur, helse og miljø. Campus Bø. Hun har spesialkompetanse på fjellplantenes økologi.

 

Oppmøtested

Midt-Telemark Landbrukskontor, Gvarv