Arrangement

from today


19.februar 2018 0

BLA BLA BLA

lbkjlakjdfl akjfd lkjalfd kajlfd kaldjflakjdflkajlkjdlkjlfkjalfkjldkjflakdjfla lkjaldkjflaksjdfl lkjalkjlkdjfldkj


19.februar 2018 0

test


5.oktober 2017 0

Tur tur


5.oktober 2017 0

tur Tromsø

test tur


5.oktober 2017 0

Vårtur til Møgster

Møkster har ein fantastisk flora og interessant geologi. Her er det kalkrik grunn, så det er mange sjeldne planter. Vi skal gå i terrenget heilt ut mot havet til jettegrytene dersom veret er bra. Undervegs finn vi fine informasjonstavler om naturen på øya. Vi reiser med hurtigbåt frå Leirvik kl 10.22 via Rubbestadneset (atterhald om…
Read more


5.mai 2017 0

Villblomedagen

Sundag 18. juni Villblomedagen Tur i Landåsen. Tema: planter i skogen og ved vatnet. Turen passar for alle, både barnefamiliar, unge og gamle. 2-3 timars tur. Frammøte på Vabakkjen kl 11.00 Turansvarleg: Kari Hope (99648749)


13.april 2017 0