Arrangement

Villblomstenes Dag i Ski

Villblomstvandring fra Gjedsjø skole til Slora ved Langen. Tilbake til Gjedsjø skole går turen over naturreservatet Kollåsen. Turleder: Geir Arne Evje, 976 82 909 Oppmøte/parkering: Gjedsjø skole Terreng: Lett terreng, ca 2,1 km å gå langs vei på framturen, noe lengre tilbake på skogsti. Mat: Ta med mat og drikke for pause utenfor Sørmarkskapellet på…
Read more


5.juni 2018 0

Villblomstens dag

Turen starter kl 12:00 og varer til 16:00. Oppmøte på Kalvøya i Sør- Beitstad. Turen går rundt om på Kalvøya, og inn til «fastlandet», og vestover mot Hervikneset. Turleder er Håkon Holien 472 55 909


5.juni 2018 0

Villblomstenes dag i Lier

Oppmøte Sjåstad kirke kl 0930 (samkjøring herfra til blomsterenga vi skal besøke) Vi får også høre litt om stedets kulturhistorie samt Naturvernforbundets årlige slåttedugnad Turleder fra BBF er Ole Bjørn Braathen (91354262)    


4.juni 2018 0

Villblomstenes Dag langs Rusasetvatnet, Ørlandet

Besøkssenter Våtmark inviterer til botanisk vandring ved Rusasetvatnet. Dette er en god anledning til å bli kjent med naturen og lære om blomstene der du bor. Turleder er botaniker Ingrid Bjørklund. Oppmøte ved servicebygget kl 12.00 Turleder kan kontaktes på tlf. 47170454


4.juni 2018 0

Villblomstenes Dag i Indre Fosen

Turen i år går til Ramslia, en rik skogsli blant annet med en av landets nordligste forekomster av ramsløk. Oppmøte kl 13 i krysset på Kråkmoen, hvor man kan kjøre av riksvei 715. Samkjør gjerne. Turledere er Solfrid Helene Lien Langmo og Johan Rein, tlf. 91527072


4.juni 2018 0

Villblomstenes Dag i Trondheim

Bli med på tur langs Ladestien for å se på planter og blomster i flotte omgivelser. Oppmøte er ved Sponhuset kl. 13.00. Turleder er Thyra Solem, tlf. 47622721


4.juni 2018 0

Villblomstens dag 2018

Norsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen arrangerer Villblomstens dag i Rambjøra – Myravann som ligger øst for Paradis. Området inneholder flere ulike habitater som skog (edelløvskog), rester etter gamle slåtte- og beitemarker og våtmark. Fremmøte: P-plassen der gangbroen krysser Sandbrekkevegen, nord for Myravann. Turleder: Bjørn Moe (tlf. 92640898).


4.juni 2018 0

Villblomstenes dag i Rakkestad

Bli med på blomstertur! Oppmøte ved Bergenhus skole, Storgata 51., kl. 16.00. Turen går gjennom Kasseåsen, Korea og til Liensdammen. Svipptur innom Rakkestadelva. Vi går på gangveier hele turen. Turleder: Nils Skaarer, mob. 920 10 228


4.juni 2018 0

Villblomstenes Dag på Løvøya i Flatanger

Det blir Villblomstenes Dag i Flatanger på Løvøya. Turen går til et typisk kyst- og gammelt kulturlandskap. Oppmøte på småbåthavna ved Løvøy kirke kl 11.00 Turleder er Jørgen Røflo, tlf 90731359


4.juni 2018 0

Tur til mariskoen på Bremsåsen

Vi ser etter våre kjente og kjære ville orkideer på Bremsåsen og besøker blandt annet mariskoen. Turledere: Inger-Lill Portåsen, mobiltlf: 91586851 og Jan Sørensen, mobiltlf: 48273297.


3.juni 2018 0