Arrangement

Sommerblomster på Bjanes, Fetsund

Dette er en tur som arrangeres på kort varsel. Vi hadde en ekskursjon til Bjanes 9. mai der vi så på vårblomstringen i og ved Nordre Øyeren naturreservat der Glomma renner ut i Øyeren. Nå skal vi se på sommerblomstene i samme område. Spesielt skal vi se etter orkidéen stortveblad Neottia ovata som vi mener…
Read more


28.juni 2021 0

Blomstervandring på Mikkelrud i Aurskog-Høland

Østlandets største forekomst av solblom og mange sjeldne arter blomstrer nå i enga på den gamle finneplassen Mikkelrud i Nordre Mangen i Aurskog-Høland. Bli med på vandring i den gamle slåttenga som er svært artsrik og opplev blomsterprakten der ved midtsommer. Det blir guidet vandring kl. 12.00. Hvis det kommer flere enn 25 kl. 12.00,…
Read more


22.juni 2021 0

Kveldstur til Folkestad – Oterholt

Frammøte v/Folkestadbrua (Folkestad ligger mellom Bø og Notodden, ca. 1 km fra rundkjøringa i Bø mot Bø sommarland), kl. 18:00. Parkeringsplass finnes rett ved brua. Vi går langs vei og sti parallelt med Bøelva fra Folkestadbrua til Oterholtfossen. Her er en rik veikantflora med et relativt rikt utvalg i bregner, varmekjære trær, gress, starr og…
Read more


20.juni 2021 0

Overvåking av truede planter – hvordan gjør man det?

Har du lyst å være med å passe på våre mest truede planter? Lær om overvåking av truede planter i Norge, og hvordan floravoktere bidrar til å ta vare på plantemangfoldet. Alt du må gjøre er å trykke her på tirsdag, 22. juni kl. 18. Der lærer du om hvordan man kartlegger og overvåker truede…
Read more


19.juni 2021 0

Villblomstenes dag på Kjerresnes

Midt-Troms naturlag i samarbeid med Nordnorsk botanisk forening arrangerer tur til Kjerresnes, innerst i Målselvfjorden (veg fra Karlstad). Her samles vi ved vegenden kl. 12:00. Hovedtema på årets tur er strandplanter, men vi skal se på det meste vi finner av blomstrende arter i skogkanter og gammel kulturmark. Hjertelig velkommen!  


17.juni 2021 0

Villblomstenes dag – Hauknesstranda, Mo i Rana

Vil du lære mer om Villblomster? Rana sopp- og nyttevekstforening arrangerer tur i samarbeid med Rana museum for å markere Villblomstenes dag. Vi er så heldige å ha med marinbiolog Rune Nilsen fra Rana museum. I tillegg til Villblomstene på land, får vi derfor også muligheten til å studere makroalger (tang og tare) i fjæra.…
Read more


17.juni 2021 0

Villblomstenes dag i Harstad

Bli med å hylle det store, vakre mangfoldet av ville planter i Norge! Søndag 20. juni blir det planteturer over hele Norden for å feire Villblomstenes dag 2021. Denne dagen er en super anledning til å bli kjent med plantene i nærmiljøet ditt. I Harstad vil turen gå på historiske og artsrike Trondenes, med oppstart…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag – Vandring langs Granvinselva

Vandring langs Granvinselva mot/til Eide, gjennom bl.a. verneverdig slåtteng og elvekantskog i Øyane. Avslutning på Eide. Åpen for alle. Frammøte: kl. 11 ved  krysset/busstopp ved Kjærland krysset. Forventet varighet 1-2 timer


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag: Vakre villblomster i vårt nærmiljø, Steinssletta i Hole

Vakre villblomster i vårt nærmiljø, Steinssletta i Hole. Under denne turen vil vi besøke kulturlandskap som er veldig rikt på flora. Kulturlandskap er truet i Norge på grunn av endringer i landbruket, enten ved opphørt skjøtsel eller ved at det gjødsles og dyrkes opp. Bli med når vi tusler gjennom tørrbakker som er fylt med…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag: Botaniske gleder på Nore og Uvdal bygdetun

Botaniske gleder på Nore og Uvdal bygdetun Her skal vi besøke en artsrik slåttemark. Det er utarbeidet egen skjøtselsplan for denne artsrike slåttemarka til bygdetunet, https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2473492/NIBIO_RAPPORT_2017_3_141-opprettet%20versjon.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Utdrag fra skjøtselsplanen: Bygdetunet har middels variasjon av vegetasjonstyper og spenner fra noe fuktigere til tørrere mark av intermediære- til svakt kalkrike typer. Ta med niste/drikke og nyt turen.…
Read more


16.juni 2021 0