Arrangement

20-års jubileumsfeiring på Klækken hotell for Buskerud Botaniske Forening

Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss, telefon 32 14 00 00. Festmiddag vil starte kl 18.30 på lørdag. Middagen holdes av BBF. Drikkevarer betales av den enkelte. Jan Sørensen har sagt ja til å vise en bildekavalkade!   Påmelding til Elin Viker Thorkildsen, se epost på siden. Overnatting fra lørdag til søndag: Overnatting fra lørdag…
Read more


4.juni 2019 0

Sensommerdag på Krokskogen – i P. Chr. Asbjørnsens fotspor.

Vi kjører opp til parkeringsplassen ved Damtjern, og prøver å gå så langt som til myrene ved Atjern. Denne dagen har vi fokus på moser og lav, og det er fullt lovlig å kikke på sopp også. Foto: Elin Viker Thorkildsen


4.juni 2019 0

Vann – og sumpplanter i Øvre Sandøra, Drammenselva.

Velkommen til Hokksund og Drammenselva for å se på planter som lever i og ved vannet. Ta med mat og drikke. Foto:Pilblad av Ole Bjørn Braathen


4.juni 2019 0

Kartleggingstur til Senja i Troms, 14. – 21. juli 2019.

Se egen innbydelse. Kontakt buskerud@botaniskforening.no dersom du er interessert. Foto: Jan Sørensen


4.juni 2019 0

Bikkjemyra, Holleia, Modum og om tiden rekker til tar vi også med Kolbumyra i Ringerike.

Bikkjemyra i Holleia i Modum er en av 174 verneverdige områder som er identifisert innenfor Oslo og Viken (Publisert 01.02.2019). https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter—miljo-og-klima/2019/02/174-verneverdige-omrader-identifisert/ Naturbase  https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00042619 opplyser blant annet: Lokaliteten har kanskje fylkets største forekomst av den sjeldne orkideen engmarihand, sammen med smalmarihand, myggblom, flekkmarihand og skogmarihand. Langs myrkanten kan en finne småtveblad, korallrot, brudespore og nattfiol. I…
Read more


4.juni 2019 0

Forsvarsåsen ved Sandsbakken naturreservat, Saasen/Brekke, Eikern.

Flott tur opp åsen, mye fint å se og nydelig utsikt over Eikern på toppen. Kalkrik skog. Vi starter i naturreservatet. Finner vi fuglerede, tro? Var det den vi så avblomstret i fjor? http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000929 Foto: Jan Sørensen    


4.juni 2019 0

Blomsterperler i Bragernesåsen.

Velkommen på tur i Drammens nærmiljø Foto: Jan Sørensen


4.juni 2019 0

Villblomstenes Dag – Hvordan står det til med de ville orkideene på Bremsåsen i Nedre Eiker?

Velkommen til våre årvisse tur på Bremsåsen. Som alltid vil vi lete opp våre kjære marisko på denne turen. Foto: Jan Sørensen


4.juni 2019 0