Arrangement

Floravoktertur til Snipetjern i Nordre Follo

Ved Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo vokser vasstelg Dryopteris cristata. Vi besøker lokaliteten, vurderer tilstand for plantene og eventuelle trusler. Vanskelighetsgrad: Vått terreng – gummistøvler er nødvendig. Oppmøte: Parkeringsplass ved Sofiemyr stadion kl. 17.00 Offentlig transport: Buss til Ødegården busstopp, som er ved Sofiemyr stadion


14.juli 2021 0

Lukedugnad på Hovedøya, Oslo

Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergknapp Phedimus spurius som fortrenger den naturlige floraen på kalkbergene. Bevertning til de som deltar, enten som en lunsj eller etter endt dugnad. Arbeidet går ut på å luke så mye gravbergknapp som mulig. Ta med noe å sitte på under lukingen – det er bedre å sitte…
Read more


14.juli 2021 0
Kanadagullris. Foto: Kristin Vigander

Fremmedartsdugnad på Langhus, Nordre Follo

Søndag 22.08 13:00: Langhus, Nordre Follo, fremmedartsdugnad Lukedugnad av fremmedarten kanadagullris. Denne fremmedarten er i ferd med å spre seg til stadig nye områder på Langhus, der den fortrenger den naturlige floraen. Vi stiller med søppelsekker til å ha avfallet i. Ta med egne arbeidshansker/hagehansker! Det blir matservering til de frammøtte etter dugnaden, fra 16:00…
Read more


14.juli 2021 0
Bilde av solblom

Slåttedag på Mikkelrud, Aurskog

Vi slår gras og hesjer høy som i gamle dager, på skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog, en av Østlandets fineste enger. Grunneierne stiller med rømmegrøt. Vi stiller med ljåer, men ta gjerne med om du har. Ta med gode venner til en god gammeldags slåttedag! Av hensyn til bespisning må vi vite hvor mange vi blir,…
Read more


14.juli 2021 0

Slåttedag på Langhus

På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå enga. Det blir bevertning etter dugnaden til de som deltar. Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker! Pga. bevertning obligatorisk…
Read more


14.juli 2021 0

Rikmyrene på Ringerike

Rikmyrene på Ringerike inneholder et vell av sjeldne arter. Her på Ringerike finner vi landets største forekomst av myrflangre. På denne tida satser vi på at myrflangrene står i blomst. Vi velger å fortsette med obligatorisk påmelding grunnet korona. Vennligst fyll ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Følg med på arrangementet på facebook og nettsiden, ettersom…
Read more


12.juli 2021 0

Torsdagtur til Drammen

Vi gjentar suksessen fra Oslo med samme konsept i Drammen, men på andre torsdag i hver måned unntatt juli. Møt gjerne opp fra kl. 17:00 og nyt kaffe/te og kake sammen med andre deltakere. De som møter blir selv enige om hvor turen skal gå. Vanskelighetsgrad:  Dette er lette turer i enkelt terreng. Oppmøte: Oppmøte…
Read more


10.juli 2021 0

Myggblom i Nordre Follo

Vi ser etter myggblom på et par myrer i nærheten av Langhus Vanskelighetsgrad: vått terreng, så støvler er nødvendig Oppmøte: Bøleråsen, parkeringsplass ved enden av bilvei, nær endeholdeplass for buss. Offentlig transport: Tog (rute L2) fra Oslo S kl. 16:05 til Vevelstad stasjon kl. 16:31, derfra buss 510 (retning Bøleråsen) kl. 16:38, ankomst Bøleråsen (endeholdeplass)…
Read more


10.juli 2021 0

Bregnetur til Gruvelia, Romeriksåsen

Hovedattraksjonen er Akershus’ eneste lokalitet for smørtelg (og innergrense på Østlandet), dessuten fjellburkne og mengder av bjørnekam. Bilbasert, parkering i enden av betalt skogsbilvei. Vanskelighetsgrad: Fottur ca. 5 km hver vei. Kjøre via Sjunken i Nannestad, parkering ved enden av skogsbilvei ved Knepphaughytta/Gruveveien kl. 12:00. Vi går Gruveveien forbi Engelstadvangen til Tripperudhøgda. Av hensyn til…
Read more


10.juli 2021 0

Slåttekurs i Nordmarka

Bli med på slåttekurs i Nordmarka 13. – 15. august 2021. Det blir en unik mulighet til å lære om tradisjonell ljåslått og den fantastiske artsrikdommen av villblomster og pollinerende insekter som finnes i slåttemarker. Kurset er åpent for alle, ingen forkunnskaper er nødvendig. Velkommen skal du være! 🙂 Slåttekurset gir en innføring i skjøtsel…
Read more


28.juni 2021 0