Østmarkatur med Helene Lind Jensen (overnatting)

OBS: påmelding på Østmarkatur med Helene Lind Jensen (overnatting) – Norsk Botanisk Forening

Helene Lind Jensen leder en tur til Østmarka naturreservat med overnatting på Bøvelstad DNT-hytte.

Denne turen er i forbindelse med boken hun, Maria Hertzberg og Erik Kagge nylig har skrevet: «Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet».

Jensen holder foredrag om boken på torsdag 20. oktober, se eget facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/830513531465127?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

På denne turen vil vi forhåpentligvis få se flere av signalartene boken beskriver.

Vi har sikret 6 soveplasser innendørs på Bøvelstad DNT-hytte, men hvis noen sover ute kan vi ha flere enn det. Si ifra i påmeldingen din om du sover inne eller ute. Hvis du vil sove inne kan du låne dyne og pute av hytta, men du trenger i så fall lakenpose. Hvis du har sovepose trenger du ikke bruke dyne og pute.

Vi kjører fra Eika (Herumveien 6, Ås) fredag 21. oktober kl. 14 til Bysetermåsan, og går derfra. Ca 2,5 timer å gå fra parkering til hytte. Vi er avhengige av privatbiler, så si i fra om du kan kjøre. Kjøregodtgjørelse dekkes. Vi er tilbake lørdag kveld.

Det blir ingen felles middag på turen. Deltagere må selv ordne middag og andre måltider, men Kryptoklubben skal ordne en dessert for alle. Mat kan tilberedes på bål eller på gassbluss, men vi oppfordrer til å ta med bålmat for å unngå trengsel på kjøkkenet.

Påmelding koster ikke penger. Kryptoklubben har betalt for leie og dekker kjøregodtgjørelse til turen.

Naturreservatet utgjør en variert skog hvor skogsamfunnene finner sin plass ut fra naturgitte forutsetninger. Landskapet er preget av nordsørgående dalsystemer, og er meget kupert med mange markerte daler, små tjern og større vann. ( https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001859 )

Det er registrert over 20 nøkkelbiotoper innenfor Østmarka naturreservat.
De fleste nøkkelbiotopene i reservatet består av gammel granskog
som har fått utvikle seg naturlig over lang tid. Her lever spesialiserte
arter av blant annet sopp, lav og mose. De er avhengige av gammel
skog med store, hule trær og død ved, og klarer seg dårlig i intensivt
drevet skog. På døde granstammer i Østmarka kan man finne
lappkjuke, rynkeskinn og svartsonekjuke, som alle står på den
nasjonale rødlista over sjeldne og truete arter ( https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-oslo-og-akershus/dokument-fmoa/miljo-og-klima/verneomrader/informasjonsplakater/ostmarka_naturreservat.pdf )

Påmelding til turen innen torsdag 20. oktober kl. 20. Facebook-påmelding holder ikke.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.