Avlyst: Østfoldfloraens underarter og varieteter

AVLYST!

Avlyst: Østfoldfloraens underarter og varieteter. Hvilke har vi, gruppering av dem og hvordan rapporterer vi dem i Artsobservasjoner?

Dette vil på et senere tidspunkt bli fulgt opp med bestemmelse av de mest aktuelle.

Innendørs arrangement med enkel servering.

Ansvarlige: Odd Egil Stabbetorp, tlf. 91661120, odd.stabbetorp@nina.no og Bjørn Petter Løfall, tlf. 46664300, b.p.lofall@nmh.uio.no.

Vi følger myndighetenes råd for smittevern og avpasser antall deltakere etter det. Gjeldende råd er 20 deltakere. Vennligst meld deg på via skjemaet under.

Dette møtet er dessverre avlyst av smittevernhensyn.

Oppmøtested

Eldrebølgen i Råde, Mosseveien 12, 1640 Råde