Østfoldfloraens underarter og varieteter

Østfoldfloraens underarter og varieteter. Hvilke har vi, gruppering av dem og hvordan rapporterer vi dem i Artsobservasjoner?

Dette vil på et senere tidspunkt bli fulgt opp med bestemmelse av de mest aktuelle.

Innendørs arrangement med enkel servering.

Ansvarlige: Odd Egil Stabbetorp, tlf. 91661120, odd.stabbetorp@nina.no og Bjørn Petter Løfall, tlf. 46664300, b.p.lofall@nmh.uio.no.

Vi følger myndighetenes råd for smittevern og avpasser antall deltakere etter det. Gjeldende råd er 20 deltakere. Vennligst meld deg på via skjemaet under.

Oppmøtested

Eldrebølgen i Råde, Mosseveien 12, 1640 Råde