Østfoldfloraen på nett – kart og oversikter

Østfoldfloraen på nett – kart og oversikter

Presentasjon av Østfoldfloraens eget materiale på nett med kart og oversikter. Hvorfor vi lager vårt eget materiale når vi har Artskart?

Vi avslutter med idémyldring om florakartlegging i 2021.

Innendørs arrangement med enkel servering.

Ansvarlige for møtet er Odd Egil Stabbetorp, tlf. 91661120, odd.stabbetorp@nina.no og Bjørn Petter Løfall, tlf. 46664300, b.p.lofall@nmh.uio.no.

Vi følger myndighetenes råd for smittevern og avpasser antall deltakere etter det. Gjeldende råd er 20 deltakere. Vennligst meld deg på via skjemaet under om du vil delta.

Oppmøtested

Eldrebølgen i Råde, Mosseveien 12, 1640 Råde