Østfoldfloraen på nett – kart og oversikter. Ny dato kommer.

AVLYST!

Østfoldfloraen på nett – kart og oversikter

Møtet er utsatt på ubestemt tid.
Ny dato vil bli annonsert.

Presentasjon av Østfoldfloraens eget materiale på nett med kart og oversikter. Hvorfor vi lager vårt eget materiale når vi har Artskart?

Vi avslutter med idémyldring om florakartlegging i 2021.

Innendørs arrangement med enkel servering.

Ansvarlige for møtet er Odd Egil Stabbetorp, tlf. 91661120, odd.stabbetorp@nina.no og Bjørn Petter Løfall, tlf. 46664300, b.p.lofall@nmh.uio.no.

Vi følger myndighetenes råd for smittevern og avpasser antall deltakere etter det. Gjeldende råd er 20 deltakere. Vennligst meld deg på via skjemaet under om du vil delta.

Oppmøtested

Eldrebølgen i Råde, Mosseveien 12, 1640 Råde