Orkideer i myr, Åsen ved Mjøndalen

Vi skal se på Korpen N, en artsrik slåttemyr, hvor BBF har arbeidet fire sesonger med restaurering.
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00023299
Artsmangfoldet er stort på denne lokaliteten, følg med og lær deg nye arter. Husk gummistøvler – og følg med på gjennomgang av sikkerhetsregler før turen.

Alle er hjertelig velkomne.

Oppmøtested

Følg skilting til Eiker Golfklubb via Orkidehøgda /Blomsterlia inn i Hagatjernveien/Midtåsveien og deretter Kalkveien. Parkering nedenfor Kalkveien 2, Mjøndalen.