Onsdagstur 7. september 2022 til gammel skog ved Kåttåtjønna

Kåttåtjønna ligger ved vegen inn til Rønningen. Denne vegen er nå rustet opp, som forberedelse til skogsdrift i området. Vi vil starte med å se på en lokalitet like sør for Kåttåtjønna. Her finner vi gammel granskog med mye gubbeskjegg, og en god del læger i ulik alder. Vi vil se spesielt på hva vi kan finne av lav og sopp i denne lokaliteten. Etterpå vil vi gå en tur for å se på gammel naturskog og plantet kulturskog av ulik alder, og hvordan skogsdriften påvirker skogen.
Dette er et arrangement i samarbeid med Naturvernforbundet.

Oppmøtested

Parkeringsplassen på vegen inn til Rønningen