Nytt fylke – Hva har Vestfold?

Fra nyttår blir Telemark og Vestfold slått sammen til ett fylke. I den forbindelse vil Roger Halvorsen fortelle om det botaniske mangfoldet som Vestfold tar med seg inn i Vestfold-Telemark. Det blir en orientering om alt fra hjemmehørende norske arter til spesielle rotemark planter.

Velkommen til høstmøte på Mule Varde, Porsgrunn