Ny norsk flora

NY NORSK FLORA
HVORFOR ER DEN VIKTIG, OG HVA ER VIKTIG I DEN?
v/ Jan Wesenberg
Nå har vi vært gjennom første sesong etter at 8. utgave av Elven & al. (2022) Norsk flora («nye Lid») ble utgitt. Vi har i større eller mindre grad begynt å bruke floraen i felt, men det vil ta år å støte på alt og teste ut alt. Dette blir derfor først og fremst en gjennomgang av hva som er så spesielt ved nettopp denne boka sammenliknet med omtrent alle andre floraer på markedet, og hvorfor dette er viktigere enn noen gang. En del av disse poengene er kanskje ikke det en tenker på når en åpner en flora, men kan likevel ikke gjentas for ofte.

Gratis inngang med en enkel servering etter møte.

8. utgave av ny Norsk Flora

Oppmøtested

Mule Varde, Porsgrunn