Norske klosterplanter – levende kulturminner fra middelalderen

Botanisk aften 5. september
Pensjonert førstekonservator i botanikk Per Arvid Åsen ved Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder, har undersøkt flora og vegetasjon i og rundt de 31 norske middelalderklostrene.
Er marianøkleblom, akeleie, legepestrot, svaleurt og mange andre planter egentlig klosterrelikter? Per Arvid Åsen vil vise eksempler på mulige klosterplanter fra Tautra i Trøndelag til Marstrand i Båhuslen.
Møtet strømmes også via denne linken:
https://us06web.zoom.us/j/82365974835…
Passcode 230707

Oppmøtested

Parkgården