Norske klosterplanter

NORSKE KLOSTERPLANTER – LEVENDE
KULTURMINNER FRA MIDDELALDEREN.
v/ Per Arvid Åsen.
Sted: Mule Varde.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.
Pensjonert førstekonservator i botanikk Per Arvid Åsen ved
Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder har undersøkt
flora og vegetasjon i og rundt de 31 norske middelalderklostrene. Er
marianøkleblom, akeleie, legepestrot, svaleurt og mange andre planter egentlig klosterrelikter? Per Arvid Åsen vil vise eksempler på mulige klosterplanter fra Tautra i Trøndelag til Marstrand i Båhuslen.

Enkel servering.

Per Arvid Åsen har skrevet bok om Norske klosterplanter utgitt i 2015.