Nøklekveld med gress

Gress omgir oss nesten overalt i naturen og omfatter noen av våre aller viktigste matplanter (som ris til nissegrøten). Det er likevel fort gjort å ikke legge merke til dem. Ung Botaniker inviterer derfor til kurs hvor man vil få lære mer om gress og hvordan man kan identifisere ulike gressarter. Det fins nesten 160 arter av gress i Norge (!), men vi skal begrense oss til et lite utvalg:) Det blir foredrag, detaljtitting i lupe og pizza 🙂
Grasses are almost everywhere around us in nature and include some of our most imporant food plants (like rice for Christmas porridge). Still, it is easy to not notice them at all. The young botanists therefore invite you to a grass course where you will learn more about grasses and how to identify different species. There are almost 160 species of grasses in Norway, but we will limit us to a small selection:) There will also be pizza 🙂

Oppmøtested

Lille auditorium på NFH, UiT