Natursti i Fredrikstadmarka

Gjør fremtidige turer litt mer spennende ved å bli kjent med noen av villblomstene i marka!

Rundt 2.dam og vestsiden av 3.dam i Fredrikstadmarka vil det i uke 24 henge oppe 12 plakater med arter av villblomster du kan finne i det populære turområdet rundt dammene. Plakatene har bilder og spennende informasjon om hver av artene.
Hvor mange finner du?
Naturstien henger oppe hele uke 24, til og med Villblomstenes dag søndag 19.juni.

God tur!