Natursti i Fredrikstadmarka

Gjør fremtidige turer litt mer spennende ved å bli kjent med noen av villblomstene i marka!

Rundt 2.dam i Fredrikstadmarka henger det 15 plakater med arter av villblomster du kan finne i det populære turområdet rundt dammene. Plakatene har bilder og spennende informasjon om hver av artene.
Hvor mange finner du?
Naturstien henger oppe hele uke 24, til og med Villblomstenes dag søndag 20.juni.

God tur!