Seminar om myrrestaurering

Foredragsdel 10:30-14:30 strømmes digitalt. Etterfølges av besøk til en slåttemyrlokalitet 14:45-15:45 for fysiske deltagere.
Tirsdag 28. september, Zoom/Fossgata 49, 3320 Vestfossen.

Velkommen til seminar om myrrestaurering!

Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering – Norsk Botanisk Forening, sammen med Stasforvalteren i Oslo og Viken, samler forvaltning, forskningsmiljø og frivillige som står på for myrene i Norge. Seminaret vil gi erfaringsutveksling og oppdatering på siste nytt innen fenomenet som stadig øker i popularitet: Restaurering av myrer – for klima, flomregulering og de unike artene som er avhengig av myrene.

Fullstendig program (i mobilvennlig format) finner du her🔗.

Hovedpunktene i programmet

10:30 Vibeke Husby, Miljødirektoratet
_____Åpning; Plan for restaurering av våtmark i Norge
10:50 Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet
_____Myr er myr? Ulike myrtypers betydning for restaurering
11:20 Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn
_____Kunsten å tette grøfter med gravemaskin – Blautlegging av drenert myr
11:40 Magni Olsen Kyrkjeeide, NINA
_____Har det noen effekt? Erfaring fra overvåkingsstudier
12:30 Kristin Bjartnes, Norsk Botanisk Forening
_____Kan det gjøres på dugnad? Frivillige organisasjoners myrrestaurering.
12:50 Øystein Røsok, Statsforvalteren O&V
_____Erfaringer fra Asker: Abbortjernmyr – demninger i plast og reintroduserte orkideer
13:05 Tor Øystein Olsen, Maridalens venner
_____Erfaringer fra Nittedal: Slåttemyra – 25 år med dokumentasjon og skjøtsel
13:30 Monika Olsen, Ytre Hvaler nasjonalpark
_____Erfaring fra Hvaler: Strandenger – honningblommens siste skanse
13:45 Kristin Bjartnes, Buskerud Botaniske Forening
_____Erfaringer fra Buskerud: Luking og saging i myrflangras rike
14:00 Even Woldstad Hanssen, NBF/SABIMA og Åsmund Tysse, Statsforvalteren O&V
_____Lansering av ny handlingsplan for myrflangre Epipactis palustris

14:30 Foredragsdel slutt (digital strømming avsluttes)

15:15 Befaring rik slåttemyrlokalitet ved Kristin Bjartnes, Buskerud Botaniske Forening

Delta digitalt via Zoom

Digital deltagelse vil være åpent for alle fra denne lenken (Zoom):
https://us06web.zoom.us/j/86907926556

 

Delta fysisk på idylliske Fossesholm

Seminaret arrangeres fysisk med mulighet for oppmøte på Fossesholm herregård ved Vestfossen togstasjon, like utenfor Drammen. Fysiske deltagere får lunsj, kaffe og mulighet til å besøke en av de mange slåttemyrlokalitetene som Buskerud Botaniske Forening skjøtter i nærområdet. Buskerud-området har rike forekomster av den sjeldne naturtypen slåttemyr, og artene de huser.  Her finner vi 14 av Norges 22 gjenværende forekomstene av rikmyrspessialisten myrflangre (EN – sterkt truet) som står sentralt i foreningens floravokteri.

Påmelding for fysisk oppmøte skjer i dette skjemaet innen 20. september [gratis].

 

 

Foto forsidebilde: Lukas Tietgen

Oppmøtested

Fossesholm herregårdfinner du sør for Hokksund i Fossgata 49, 3320 Vestfossen. Ligger 600m fra Vestfossen stasjon hvor toglinje L12 ankommer direkte fra Oslo S. Relevante togavganger (dobbeltsjekk selv for endringer): 14:53 Avgang L12 mot Oslo S fra Vestfossen stasjon 16:52 Avgang tog L12 fra Vestfossen stasjon mot Oslo S