Mosetur til Bygdøy

Moseklubben har valgt bustehetter Orthotrichum (s.lat.) som årets moseslekt, og vi ser hvilke arter vi kan finne på Bygdøy. Vi ser også etter andre moser. Husk lupe.

Turleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)
Oppmøte: Bygdøy sjøbad kl. 11:00 (OBS! Husk at sommertid slutter)

Denne turen er i Firbladet annonsert til lørdag 14.10, men datoen er endret på grunn av at Moseklubben har et arrangement 12.-15. oktober.