Mosetur i Østmarka

Vi drar inn til et område ved Skålsjøen i Østmarka med interessante moser.

Turledere: Marte Olsen, 900 87 791 og Dag Hovind, 450 39 237

Terreng: kupert og noe uryddig skogsterreng og stedvis sumpskog der vanntette turstøvler eller gummistøvler er nødvendig.

Mat og drikke: Ta med mat og drikke til en lang tur

Annet: ta med lupe, gjerne GPS og registreringsskjema med tanke på kartlegging

Oppmøte/parkering: Bysetermåsan (avkjøring fra fylkesvei 155 ved Fjell)

Offentlig transport: Buss 550 fra Oslo Bussterminal kl 09:15 til Nordliveien holdeplass kl. 09:47. Sjekk www.ruter.no ved avreise fra andre steder. Avtal med turleder om å bli plukket opp på Nordliveien holdeplass for videre skyss inn til Bysetermåsan.