Mosetur for nybegynnere

Dette er en mosetur for nybegynnere. Vi ser på noen av de vanligste mosene som vokser i skogbunn, på berg og på bark, og lærer dem å kjenne. Vi tar med moser vi har samlet, og kikker nærmere på dem i stereolupe og mikroskop. Vi skal bruke mosefloraer til å artsbestemme, og vi blir kjent med ord og begreper i mosefloraer.
OBLIGATORISK PÅMELDING TIL TURLEDER SENEST FREDAG 6. OKTOBER KL. 12.00. Dette for å finne ut hvor det skal settes opp ‘laboratorium’ – enten privat eller i et annet møterom.
Turleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Oppmøte: Kløversvingen bussholdeplass kl. 11:15.
Offentlig transport fra Oslo: tog (linje L2 mot Ski) fra Oslo S kl. 10:35 til Vevelstad kl. 11:02. Buss (510 mot Bøleråsen) videre fra Vevelstad kl. 11:09 til Kløversvingen kl. 11:10.
For reise fra andre steder: søk på ruter.no.
Parkering: Haugjordet ungdomsskole

Oppmøtested

Kløversvingen bussholdeplass