Mosenes dag

Oppmøte Brynseng T-banestasjon. Vi følger turveien nedover langs Alna til Kvernærparken der turen avsluttes. Rundt 1,5 – 2 km å gå. Vi håper bl.a. å finne de rødlistede pyslommemose Fissidens gracilifolius og kalkveggmose Eucladium styriacum. Husk å ta med lupe med stor forstørrelse, 15X eller bedre.
Turleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)
Obligatorisk påmelding, senest søndag 11. oktober kl. 09.00.

Oppmøtested

Brynseng T-banestasjon

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.