Mosenes dag langs Ljanselva, Oslo

Vi ser etter sjeldne og vanlige moser langs Ljanselvas nedre deler. Mosefloraen er her fra før av lite
undersøkt. Det er en fordel med gode sko, som tåler fuktig jord og leire. Husk: lupe og hvis du vil
samle, papirposer. Turen varer ca. 3 timer.

Kollektivtransport: Lokaltog Oslo/Ski til Hauketo stasjon. Vi venter på første tog i begge retninger
som ankommer etter kl. 11.00.
Oppmøte: Parkeringsplass ved Hauketo stasjon

Oppmøtested

Hauketo stasjon